• Areál

    Historie továrny, vodní elektrárna, moderní technologie

Symbióza prostředí a lidské činnosti

To je základní charakteristika místa na levém břehu Svratky, která již od 19. století vystihuje život “Továrny”.

Efektivní využití vodního zdroje dalo základ pro udržitelné hospodaření, průmyslovou výrobu, pro služby, pro život ve Víru.

Nová Továrna navazuje na tradici hospodárného využívání přírodních zdrojů, které doplňuje o moderní technologie.

Historický exkurz do továrny Rotter

Obec Vír má svoji historii úzce spjatou s továrnou "Rotter".

Každý ze starousedlíků má v rodině někoho, kdo zde pracoval. Příběh továrny tak má stále dosti pamětníků. Osudy "Rotteru" a lidí s ním spojených ale nebyly vždy veselé, stejně jako různá údobí naší historie. Lidským příběhům se budeme podrobněji věnovat příště.

V kontextu současné revitalizace areálu nás nyní zajímají stavební a projektové změny, které vždy reagovaly na aktuální potřeby a možnosti. Připomeňme si zde několik milníků továrny ve Víru.

Více na Udolihistorie.cz

Hydroelektrárna

100 letá elektrárna se dvěma turbínami

Nedílnou součástí bývalého průmyslového areálu je již téměř 100 let i vlastní hydroelektrárna o celkovém instalovaném výkonu 143kW se dvěma turbínami T1 (75kW) a T2 (68KW). Celý proces výroby elektrické energie bychom rádi v co největší míře ukázali návštěvníkům v rámci prohlídek, včetně prosklených podlah nad oběma turbínami.

Technologie a inovace

Přírodní zdroje a současné technologie nám dávají možnost vytvořit unikátní soběstačný areál.

Továrna disponuje čistou vodou z náhonu elektrárny, dvěma silnými vrty a velkou nádrží na dešťovou vodu. Elektrickou energii získanou z vodní elektrárny, fotovoltaických panelů na střechách a malé větrné turbíny na komíně efektivně využíváme v moderních šetrných provozech a přebytky dodáváme do přenosové sítě.

Veškerý biologický odpad plánujeme zpracovávat v hygienizačním biofermentoru, který jej přemění na organické hnojivo pro náš sad a zemědělskou produkci.

Nahoru